SERVİS KULLANIM ŞARTLARI

Hosting Sponsoru, bu “Servis Kullanım Şartları”‘nın duyurusunu, öncelikle HostingSponsoru.com adresinde yer alan web sitesinden MÜŞTERİ’lerine duyurur. Hosting Sponsoru, “Servis Kullanım Şartları”nda meydana gelecek değişiklikleri yine aynı şekilde web sitesinde yayınlar ve bu yayın, MÜŞTERİ’nin kendisine yapılmış tebligat yerine geçer. “Servis Kullanım Şartları” ile ilgili değişiklikleri takip etme sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir. MÜŞTERİ, bu “SERVİS KULLANIM ŞARTLARI”nda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

Hosting Sponsoru, kendisine yasal mercilerden aksi yönde talep gelmediği sürece, sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmemekte ve herhangi bir sansür uygulamamaktadır. Bu nedenden dolayı, MÜŞTERİ, kendisine Internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol etmek durumundadırlar. MÜŞTERİ, kendisi Internet kanalı ile ulaşan bilgilerin içeriğinden ve doğru olmamasından dolayı meydana gelebilecek hiçbir zarardan dolayı Hosting Sponsoru’nu sorumlu tutamaz.

Hosting Sponsoru, MÜŞTERİ’lerinin kendi servisleri kanalı ile gönderdikleri, yayınladıkları bilgileri kontrol ve sansür etmemektedir. MÜŞTERİ, Hosting Sponsoru servisleri kullanımı esnasında gerçekleştirecekleri aktivitelerin yasal sonuçlarından dolayı kendileri sorumludurlar. Sözleşmenin herhangi bir sebepten dolayı fesih edilmesi durumunda para iadesi KESİNLİKLE YAPILMAZ.

Hosting Sponsoru, Servis Kullanım Şartları aşağıdaki maddelerde özetlenmiştir.

1. Hosting Sponsoru, MÜŞTERİ’nin servisleri kullanımından, hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta (e-mail) ile alınan veya gönderilen bilgi, resim, yazı vs.den doğan ve doğacak maddi veya manevi zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Sorumluluk, MÜŞTERİ’ye aittir.

2. Hosting Sponsoru, MÜŞTERİ’nin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.

3. Kişi ve/veya kurumlara ait copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlığı ve patent haklarına karşı işlenebilecek ve “Fikir ve Sanat Eserleri Yasası”, “Markalar Yasası”, “Türk Ticaret Yasası”, “Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa” kapsamında suç teşkil edecek davranışlar veya kişisel haklara ya da özel hayata tecavüz içeren davranışların gerçekleştirilmesi yasaktır. Bu gibi durumlarda, Hosting Sponsoru taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Üçüncü şahıslara taraf MÜŞTERİ’dir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararlari karşılamayı MÜŞTERİ kabul eder. Bu gibi durumlarda Hosting Sponsoru anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

4. MÜŞTERİ verilerinde; pornografi, erotizm, vahşet, ahlaki ve kanuni değerlere aykırı, yazılı veya görsel içerik, telif hakları alınmış ve ücretsiz dağıtımına izin verilmemiş her türlü materyal, korsan yazılımlar bulundurmayacağını kabul eder. Bulundurduğu takdirde Hosting Sponsoru, sorumlu tutulamaz; tüm sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir. Hosting Sponsoru, bu gibi durumlarda anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

5. Hosting Sponsoru sunucularını kullanarak üçüncü şahıslara ücretsiz hizmetler (e-mail, sayaç, chat, sohbet, form, top-site, anket vb. programlar) verilemez ve verilen servisler kötüye kullanılamaz. Hosting Sponsoru, bunun gibi durumlarda anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

6. MÜŞTERİ kesinlikle SPAM (alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların Internet yolu ile gönderimi) ve/veya Internet kullanıcılarını dil, sıklık ya da dosya boyutu açısından rahatsız edecek elektronik postalar (e-mail), Internet kullanıcılarının istekleri dışında ticari reklam elektronik postalari (e-mail) yollayamaz. Buna ek olarak, kendisine ait SMTP sunucusu bulunduran MÜŞTERİ, Hosting Sponsoru’ten SMTP hizmeti alsın ya da almasın, kendi sunucularındaki SMTP hizmetini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. Kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar. Bu tarz gönderimler, Hosting Sponsoru’na olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda Hosting Sponsoru sistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, MÜŞTERİ’ye sağlanan servislerde aksamalara sebep olabilmektedir. Hosting Sponsoru, SPAM gönderimi tespit edilen hesaplar ve bağlı oldukları hizmetlerin kapatılması hakkını saklı tutar.

7. Hosting Sponsoru servisleri, üçüncü şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkar davranışlar içerecek şekilde kesinlikle kullanılamaz. Hosting Sponsoru, bu gibi durumlarda anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

8. MÜŞTERİ kesinlikle Hosting Sponsoru’ndan aldığı hizmeti, diğer internet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak, amacı ile kullanamaz. Bunun gibi durumlarda Hosting Sponsoru, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

9. MÜŞTERİ hiçbir şekilde başkalarına ait bilgisayar, MÜŞTERİ Hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmek ve/veya sistemlere bu şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler (port scan, stealth scan vb. aktiviteler), sistem kaynakları ve trafiğini ölçme ve test işlemleri, e-mail bombardımanı, Internet virüsleri, kurtçuk (worm), Truva atı (trojan) gönderimi veya “pinging”, “flooding”, “ DoS (Denial of Service) saldırıları ve sistemi aşırı yükleme girişiminde bulunan saldırılarda bulunmak amacı ile kullanamaz. Hosting Sponsoru, bunun gibi durumlarda anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

10. MÜŞTERİ, Hosting Sponsoru ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, sistem kaynakları (CPU, RAM ve Network kaynakları), servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktivitelerde kesinlikle bulunamaz. Bu gibi durumlarda, Hosting Sponsoru, MÜŞTERİ’den sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini ya da kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi taktide Hosting Sponsoru, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

11. MÜŞTERİ, Hosting Sponsoru MÜŞTERİ’lerine, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bunun gibi durumlarda Hosting Sponsoru, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

12. Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi taktirde Hosting Sponsoru, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

Yukarıda belirtildiği üzere, Hosting Sponsoru servislerinden faydalanan MÜŞTERİ’ler, gerçekleştirdikleri aktivitelerin yasal sonuçlarından kendileri sorumludurlar.

Hosting Sponsoru, haberdar olduğu zararlı aktivitelerle ilgili bilgi silme, web sitesinin yayınını durdurma, zararlı yayınları bloke edecek uygulamalar kullanma, Internet erişimini engelleme gibi önlemleri alma hakkını saklı tutmaktadır.

Hosting Sponsoru servislerinin MÜŞTERİ’ye satışı ve teslimi esnasında, servis özellikleri ile ilgili bilgiler açık şekilde bildirilmektedir. MÜŞTERİ, satış esnasında belirtilmeyen özelliklerin ilgili servis kapsamında yer almamasından dolayı Hosting Sponsoru’ndan hak veya zarar tazmini talebinde bulunamaz.

Servis Kullanım Şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan MÜŞTERİ, Hosting Sponsoru’nun alacağı tedbirlerle ilgili olarak bir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamaz.

İş bu belge Hosting Sponsoru hizmetlerinin kullanımı hakkındaki şartları içerir ve gerekli görülen sözleşme ve belgelere ek yapılabilmektedir.