Şartlar ve Koşullar

Firmamız, hosting sektöründe internetteki kurumsal arayüzünüzdür.

Şartlar ve Koşullar

Genel Bilgiler

Burada kullanıldığı şekliyle “Abone” veya “Aboneler” terimi, tüm kullanıcıları, müşterileri, aboneleri, bağlı kuruluşları (bunlarla sınırlı olmamak üzere, HostingSponsoru’nun HostingSponsoru Host’un hizmetlerini veya ürünlerini tanıtmak için bağlantılar veya afişler sağladığı müşterileri veya müşterileri içermez) içerir. veya hizmetleri veya ürünleri HostingSponsoru tarafından sunulan veya bunlarla birlikte sunulan veya bunlarla birlikte verilen üçüncü şahıslar), satıcılar veya diğerleri (i) HostingSponsoru veya herhangi bir üçüncü şahıs hizmet veya ürününden hizmet veya ürünler almak için kaydolmak, kullanmak veya almak Bunların HostingSponsoru ile veya bunlarla bağlantılı olarak teklif edilmesi veya bunlarla bağlantılı olarak sunulması veya (ii) HostingSponsoru Web Hosting Web sitesini veya bu tür bir üçüncü şahsın Web sitesini ziyaret eden. Internet / World Wide Web erişimi, Web sitesi barındırma ve İnternetle ilgili diğer hizmetlerin sağlayıcısı olarak, HostingSponsoru, (“HostingSponsoru”), Abonelere, kamuya açık, özel, ticari ve olmayan bir servet edinme ve yayma yollarını sunar. Ticari bilgi HostingSponsoru, İnternet’in ücretsiz ve açık tartışma ve bilgilerin yayılması için bir forum sağladığına saygı duymaktadır; ancak, sorunla ilgilenen çıkarlar söz konusu olduğunda, HostingSponsoru belirli önleyici veya düzeltici eylemlerde bulunma hakkını saklı tutar. Bu rakip çıkarları korumak için, HostingSponsoru, her bir Abonenin kendi hizmet sözleşmesinin belirli şartlarını yerine getiren ve açıklayan ve HostingSponsoru’nun hizmetlerini kullanırken Abonenin haklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmeyi amaçlayan bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını (“AUP”) geliştirmiştir. Bu AUP zaman zaman gözden geçirilecektir. AUP’de yapılan değişikliklerden sonra bir Abonenin HostingSponsoru’nun hizmetlerini kullanması, HostingSponsoru Web Hosting’in Web sitesinde, Hizmet Koşulları bölümünde yayınlandığında, Abonenin bu değişikliklerden kaynaklanan AUP’nin yeni veya ek koşullarını kabul etmesini sağlayacaktır. İnternetin önemli bir yönü, hiç kimsenin kendisine sahip olmadığı veya kontrol etmediğidir. Bu gerçek, İnternet’in açıklığının ve değerinin çoğunu oluşturur, ancak aynı zamanda, hem edindikleri bilgilerde hem de başkalarına yaydıkları bilgilerde İnternet’i kullananların yargılama ve sorumluluklarına yüksek bir prim verir. Aboneler veya başkaları İnternet üzerinden bilgi aldıklarında, HostingSponsoru’nun kullanıcıların elde edebileceği bilgilerin doğruluğunu ve kalitesini izleyemeyeceğini, doğrulayamayacağını, garanti edemeyeceğini veya onaylayamayacağını unutmamalılar. Bu nedenle, kullanıcı İnternetten elde edilen bilgilere dayanarak en iyi kararını vermeli ve ayrıca İnternete gönderilen bazı malzemelerin cinsel olarak açık veya başka türlü rahatsız edici olduğunun farkında olmalıdır. HostingSponsoru, İnternet’i izleyemediği veya sansürleyemediği ve bunu yapmaya çalışmadığı için, HostingSponsoru, Abonelerinin veya yanlış, uygunsuz, rahatsız edici veya yasa dışı İnternet iletişiminden kaynaklanan diğer kişilerin yaralanması ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul edemez ve kabul etmez. Aboneler veya başkaları İnternet üzerinden bilgi yaydıklarında, HostingSponsoru’nun kullanıcıları, müşterileri, aboneleri veya başkalarının oluşturabileceği herhangi bir bilgiyi gözden geçirme, düzenleme, sansürleme veya sorumluluk almadığını akılda tutmaları gerekir. Aboneler veya başkaları İnternete bilgi verdiğinde, telif hakkı ihlali, hakaret ve diğer zararlı konuşmalar için diğer yazarlarla aynı sorumlulukları vardır. Ayrıca, oluşturdukları bilgiler HostingSponsoru’nun ağı üzerinden taşındığından ve hem Abonelerin hem de abonelerin hem de HostingSponsoru’nun abonesi olmayan aboneleri dahil olmak üzere çok sayıda kişiye ulaşabileceği için, Abonelerin İnternete gönderilmeleri başkalarını etkileyebilir ve HostingSponsoru’nun iyi niyetine, ticari itibarına zarar verebilir ve işlemler. Bu nedenlerden dolayı, Aboneler, kullanıcıları, müşterileri, aboneleri, çalışanları, iştirakleri veya yan kuruluşları burada açıklanan faaliyetlerde bulundukları zaman HostingSponsoru politikasını ve hizmet sözleşmesini ihlal eder.

#
Kapsam.

Bu AUP, HostingSponsoru veya HostingSponsoru (“Hizmetler”) üzerinden abone olunan veya üçüncü bir tarafın ürün ve hizmetlerinin kullanımını yönetir. Bu AUP, HostingSponsoru veya bu üçüncü taraflardan herhangi birinin bu Hizmetlerin kullanımı için bir Abone ile girdiği her sözleşmeye referans olarak dahil edilmiştir. HostingSponsoru, bu AUP’yi herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir. Ek olarak, bu AUP, HostingSponsoru Web Hosting Web sitesine uygulanabilir Hizmet Koşullarına atıfta bulunarak dahil edilmiştir, böylece HostingSponsoru Web Hosting Web sitesini veya hizmetlerini kullanan hiç kimse (o kişinin bir abone olup olmadığına bakılmaksızın) alabilir. HostingSponsoru Web Hosting Web sitesini kullanan bir abonenin Hizmetlerden yararlanmasının yasak olacağı herhangi bir işlem yapılması.
#

Amaç.

Bu AUP’nin amacı, Hizmetlerin kalitesini artırmak ve Aboneleri ve bir bütün olarak İnternet topluluğunu yasa dışı, sorumsuz veya rahatsız edici İnternet faaliyetlerinden korumaktır. Bu AUP her bir Abone için geçerlidir. Her Abone, Hizmetler ile bağlantılı olarak sağduyu ve iyi kararlar kullanmalıdır. Ebeveynler veya veliler, interneti kullanırken küçükleri daima denetlemelidir. Ebeveynler ve veliler, İnternette olanlar ve bakımları altındaki küçüklerin Hizmetleri ve İnterneti nasıl kullandıklarının her zaman farkında olmalıdır.
#

Site Güvenliği ve Güncellemeler.

HostingSponsoru, Servislerle bağlantılı olarak gelişmiş güvenlik araçları kullanır. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, yalnızca Abone’nin, şifrelerini Abone’nin web sitelerine saklama ve kontrol etme yükümlülüğü vardır ve Abone, yalnızca Abone’nin kullanıcı adı, şifresi ve kayıtlı alan adı ile bağlantılı olarak gerçekleşen tüm faaliyetlerden sorumludur. Abone veya yetkili kullanıcılar tarafından hesaba eklenen tüm komut dosyaları veya programlar gibi. Abone, Hizmetin yetkisiz kullanımı veya diğer güvenlik ihlalleri hakkında HostingSponsoru’nu derhal bilgilendirmeyi kabul eder. DirectAdmin Panel arayüzü aracılığıyla mevcut olan tüm programları veya komut dosyalarını güncellemek ve güvenceye almak yalnızca Abonenin sorumluluğundadır. Abonenin DirectAdmin Panel arayüzü üzerinden mevcut olan programları veya komut dosyalarını güncelleme ve güvenlik altına almaması, HostingSponsoru’nun programları veya komut dosyalarını güncellemesine veya hesap hizmetlerinizi güncellemelerine kadar askıya almasına neden olabilir. HostingSponsoru, Abonenin yukarıda belirtilen güvenlik yükümlülüklerine uymamasının veya Abonenin Abone Hizmetlerine erişim izni verdiği herhangi bir kimsenin neden olduğu herhangi bir nedenden kaynaklanan herhangi bir yasal teoriye bağlı olarak hiçbir şekilde zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. HostingSponsoru tarafından bu bölümün şartlarına uygun olarak yapılan güncellemeler.
#

Özel Hosting Parola Politikası.

HostingSponsoru, veri merkezimiz tarafından istenen güvenlik denetimlerini yapabilmemiz için dosyadaki parola güncel değilse, özel bir sunucudaki parolayı sıfırlama hakkını saklı tutar. Arıza süresi zorla şifre sıfırlamalarından kaçınmak için geçerli bir e-posta adresi ve Abonenin atanmış sunucusu için geçerli kök şifresi bulunduğundan emin olmak Abonenin sorumluluğundadır. HostingSponsoru, sunucuları denetleme ve gerektiğinde idari işlemleri gerçekleştirme hakkını saklı tutar. Güvenli bir şifre kullanmanız gerekir. Zayıf bir şifre kullanılırsa, daha güvenli bir şifre kullanmayı kabul edene kadar hesabınız askıya alınabilir. Zayıf şifrelerin kullanılmasını önlemek için denetimler yapılabilir. Bir denetim yapılırsa ve şifreniz zayıfsa, şifrenizi değiştirmenizi / güncellemenizi isteriz.
#

Yasaklı Kullanımlar.

Aşağıda bu bölümde belirtilen HostingSponsoru Hizmetlerinin kullanımı yasaktır. Abone veya Abonenin herhangi bir bağlı kuruluşu veya abonesi tarafından belirtilen (herhangi bir HostingSponsoru’nun takdirine bağlı olarak belirlenen) herhangi bir yasaklı kullanımda bulunmak, bu Şartların maddi bir ihlali teşkil eder ve Abonenin hesabını önceden bildirilmeksizin ve herhangi bir bildirimde bulunmadan derhal feshedebilir.
#
Spam.

Spam Hizmetleri, Servisleri aşırı yükleyip yüklemediği veya HostingSponsoru’nun Abonelerine olan hizmeti kesintiye uğratıp düşürmeyeceği yasaktır. “Spamlama” terimi, Internet üzerinden istenmeyen toplu ve / veya ticari mesajların gönderilmesini, açık bir SMTP politikasının sürdürülmesini veya çifte katılmayan herhangi bir posta listesine gönderilmesini içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. HostingSponsoru, tümünün e-posta mesajları otomatik bir kapsam dışı bırakma içeriyor. Satın alınan listelere izin vermiyoruz. HostingSponsoru’nun Abonelerinin, Can Spam Yasası’ndaki tüm kurallara uyması gerekir (ek bilgi için: http://business.ftc.gov/documents/bus61-can-spam-act-compliance-guide-business) kurallar. HostingSponsoru, tamamen ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak, e-posta alıcılarının tercih edilen bir e-posta listesinin bir parçası olup olmadığını belirleme hakkını saklı tutar. Bir e-posta kampanyasının burada tanımlandığı şekilde Spamming oluşturup oluşturmadığına bakılmaksızın, HostingSponsoru herhangi bir bireysel hosting hesabından saatte maksimum 500 e-posta gönderilmesine izin verir.
#

Çevrimiçi Eczaneler.

Hiçbir abone, geçerli bir reçetesiz olarak reçeteli ilaçların tanıtımı, pazarlanması veya satılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere reçeteli ilaçların yasa dışı dağıtımına katılmak için Hizmetleri kullanamaz.
#
Yasaklı Teklifler.

Hiçbir abone aşağıdaki hizmetleri satmak, sunmak veya teklif etmek için Hizmetleri kullanamaz: kontrollü maddeleri; yasadışı uyuşturucular ve uyuşturucu kaçakçılığı; silahlar; korsan malzemeler; başkalarına saldırmak için yasa dışı mal veya silah yapımı, toplanması veya toplanması ile ilgili talimatlar; başkalarının fikri mülkiyet haklarını veya bilgilerini telif haklarını / haklarını ihlal etmek, ticari markalarını / markaları ihlal etmek veya imha etmek; herhangi bir kişiye veya hayvana yasa dışı yollardan zarar vermek için kullanılan bilgiler; pornografi, çıplaklık, cinsel ürünler, programlar veya hizmetler; eskort hizmetleri veya yetişkinle ilgili görülen diğer içerikler.
#
Küfür.

Site içeriğinde ve alan adında küfür veya küfür konusu yasaktır.
#
Özel Bilgi ve Görseller.

Aboneler, söz konusu tarafın izni olmadan (veya bir reşit olmayan kişinin ebeveyni), çocukların veya üçüncü şahısların görüntüleri veya kişisel bilgileri ile ilgili hiçbir kişisel veya özel bilgiyi yayınlayamaz veya ifşa edemez.
#
Fikri Mülkiyet Haklarının İhlalleri.

Herhangi bir kişinin veya kurumun fikri mülkiyet haklarının, gizlilik haklarının, tanıtım haklarının veya diğer kişisel hakların ihlal edilmesi yasaktır. HostingSponsoru, yasalar gereğince, telif hakkı ihlali için uygun bir bildirim alındıktan sonra Hizmetler’de veya Hizmetler’de görünen içeriğe erişimi kaldırmak veya engellemek için gereklidir (daha fazla bilgi için buradaki Telif Hakkı Talepleri Politikasına bakınız).
#
İletim Bilgisinin Yanlış Sunumu.

Bir mesajın kaynağını gizlemek veya yanlış tanımlamak için mesaj başlıklarını oluşturmak, yanlış bildirmek, atlamak veya silmek, posta bilgilerini ve / veya Internet protokolü adreslerini geri göndermek yasaktır.
#
Virüsler ve Diğer Yıkıcı Aktiviteler.

Hizmetlerin Internet virüsleri, solucanlar veya Truva atları oluşturmak veya göndermek, ping, sel veya posta bombalamak veya hizmet reddi saldırılarına katılmak için kullanılması yasaktır. Ayrıca, herhangi bir Abonenin, başkalarının Hizmetleri (veya herhangi bir bağlı ağ, sistem, hizmeti etkin bir şekilde kullanma becerisini bozma veya bunlarla etkileşime girme veya engelleme) amacı ile başka bir faaliyette bulunması da yasaktır. veya ekipman) veya işlerini İnternet üzerinden yürütmek.
#

Hacking.

“Hacking” ve ilgili faaliyetler yasaktır. “Hacking”, aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir: yasadışı veya izinsiz, bilgisayarlara, hesaplara veya ağlara erişme, güvenlik önlemlerine girme veya bunlara girme girişiminde bulunma, port taramaları, gizli taramalar ve saldırıya yardımcı olmak için tasarlanmış diğer etkinlikler.
#
Anonim Proxy’ler.

HostingSponsoru, sunucularında anonim proxy komut dosyalarının kullanılmasına izin vermez. Sunucu kaynaklarına çok zararlı gelebilir ve bu sunucudaki tüm kullanıcıları etkileyebilir.
#
İhracat Kontrol İhlalleri.

Şifreleme yazılımının ABD dışında ihracı ve / veya yazılım ihracına ilişkin ABD yasalarının ihlali yasaktır. Abone, ABD federal, eyalet ya da yerel yasalar veya herhangi bir yasa tarafından uygulanan tüm geçerli yasalara, yasalara, düzenlemelere ve kurallara uymaksızın, herhangi bir düzenlenmiş ürün veya bilgiyi ABD dışındaki herhangi birisine doğrudan veya dolaylı olarak ihraç edemez veya devredemez. diğer geçerli yasalar.
#
Çocuk Pornografisi.

Hizmetlerin çocuk pornografisini saklamak, yayınlamak, göstermek, iletmek, reklamını yapmak veya başka bir şekilde yapmak için kullanılması yasaktır. HostingSponsoru, yasalar tarafından çocuk pornografisinin var olduğu veya Hizmetler üzerinden iletildiği konusunda haberdar olduğunda kanun uygulayıcı kurumlara bildirilir ve bildirilir.
#

Diğer Yasadışı Faaliyetler.

Hizmetlerin, HostingSponsoru tarafından belirlenen ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak yasadışı olduğu tespit edilen herhangi bir faaliyette bulunmak yasaktır. Bu tür yasadışı faaliyetler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, ponzi veya piramit düzenlerinin saklanması, kaydedilmesi, gösterilmesi, iletilmesi veya başka bir şekilde kullanılabilir hale getirilmesi, hileli olarak kredi kartlarının şarj edilmesi veya üçüncü kişilerin kredi kartı bilgilerinin rızası olmadan gösterilmesi, uygulanabilir koşullara uyulmaması yer almaktadır. Dış Varlık Kontrol Bürosu (“OFAC”) tarafından verilen kurallar, düzenlemeler veya emirlerin yanı sıra gizlilik yasalarını veya yürütme emirlerini de belirtmek. HostingSponsoru, Hizmetler’de veya Hizmetlerde meydana gelen tüm yasadışı faaliyetlerle bağlantılı olarak, uygun kanun uygulayıcı kurumlarla tam olarak işbirliği yapacak.
#
Müstehcen, küçük düşürücü, küfürlü veya tehditkar dil.

Hizmetlerin müstehcen, küçük düşürücü, taciz edici, küfürlü veya tehdit edici bir dilde saklamak, yayınlamak, iletmek, göstermek veya başka türlü kullanmak yasaktır.
#
YEDEK DEPOLAMA

HostingSponsoru, WEB SİTELERİNİ KONUŞTURMAK İÇİN VERİ DEPOLAMASINA HİZMET VERMEKTEDİR. ELEKTRONİK DOSYALARIN ARŞİVLENMESİ İÇİN ÇEVRİMİÇİ BİR DEPOLAMA YERİ OLARAK BİR HESAP KULLANIMI YASAKTIR ve ÖNCEKİ BİLDİRİM OLMADAN HOSTING HİZMETLERİNİN SONRASI SONRA OLACAKTIR.
#
Diğer aktiviteler.

HostingSponsor’un tamamen ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Hizmetleri, HostingSponsor’un işlerini, faaliyetlerini, itibarını, iyi niyetini, Abonelerini ve / veya işini bozması, bunlara zarar vermesi veya bunlara zarar vermesi (veya bozması ile tehdit etmesi) ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak. veya Abone ilişkileri veya HostingSponsor’un Abonelerinin Hizmetleri etkin bir şekilde kullanma kabiliyetleri yasaktır. Bu tür yasaklanmış faaliyetler, bu Şartları ihlal etmek için tasarlanmış veya kullanılabilecek herhangi bir program, ürün veya hizmetin sunulmasını içerir. Ek olarak, Abonenin bu Şartların ihlal edilmesini düzeltmek veya önlemek için HostingSponsor ile işbirliği yapmaması veya bir abonenin, bir müşterinin, müşterinin, davetlinin, ziyaretçinin veya misafirinin faaliyeti sonucu ortaya çıkması, bu ihlalleri teşkil eder. Abone Tarafından Şartlar.
#
Adanmış ve VPS Hosting.

Bu bölümde listelenen etkinliklerin tümü, “YEDEK DEPOLAMA” paragrafında açıklanan faaliyetler haricinde, Dedicated ve VPS Hosting hesaplarında da yasaktır.
#
HIPAA Sorumluluk Reddi Beyanı.

Biz “HIPAA uyumlu” değiliz. Kullanıcılar, tıbbi ya da diğer hassas veriler de dahil olmak üzere kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini düzenleyen federal ya da eyalet yasalarına uygulanan uygulanabilirlikten tek başına sorumludur. Kullanıcılar, Hizmetlerin, çocuklar hakkında bilgi veya tıbbi veya sağlık bilgileri gibi hassas verilere erişimin depolanması veya kontrolü için uygun olmadığını kabul eder. HostingSponsoru, Hizmetlerimizde sakladığınız veya ilettiğiniz bilgileri veya verileri kontrol etmez veya izlemez. Hizmetlerin, federal Sağlık Sigortası Taşınabilirliği ve Sorumluluk Yasasına (“HIPAA”) uygun olduğunu beyan ve garanti etmiyoruz. HIPAA kapsamında “korunan sağlık bilgilerinin” güvenli bir şekilde saklanmasını gerektiren müşterilerin bu Hizmeti bu amaçlarla kullanmaları kesinlikle yasaktır. HIPAA kapsamında tanımlandığı şekilde “korunan sağlık bilgilerine” erişimin saklanması ve buna izin verilmesi, bu Kullanıcı Sözleşmesinin ciddi bir ihlalidir ve derhal hesap feshedilmesine neden olur. “İş Ortağı Anlaşmaları” imzalamıyoruz ve HostingSponsoru’ın HIPAA uyarınca bir İş Ortağı ya da taşeron ya da acentesi olmadığını kabul edersiniz.